En del av Move Management Kontakta oss

Om oss

Vi på CoachWalk arbetar med människor och organisationer i utveckling och förändring. Vår ambition är att alltid ligga i framkant när det gäller förändrings- och utvecklingsarbete, chefs- och medarbetarstöd, Professionell coaching och Outplacement. Vi håller utbildningar inom Coaching, Coachande Ledarskap, Förändringsledning och Coachande Handledning. CoachWalk skapar affärsvärde genom att stimulera individers och gruppers utveckling.

Våra professionella coacher och handledare har bred erfarenhet från bl. a. beteendevetenskap, HR, idrottspsykologi, psykologi, marknad, ekonomi, vård och terapi. Vi har coacher som har den högsta certifieringen och utbildningar som har den högsta ackrediteringen hos ICF (International Coach Federation).